Jag blir glad när jag får se mina tavlor i arkitekten Anders Holmbergs
vackra  hem
Reportage ur nr 1 2023 av Residence