Min reserapport från stipendieresan sept-okt 2021
till Carina Aris ateljé i Cité Internationale des art, Paris

Klicka på texten så bli den större!

Sid 1
SID 2

I Paris arbetade jag med motiv från Luxembourgträdgården
och då framför allt med ljuset