Två aktuella utställningar för mig:
 

                  - Separatutställning i Orust Konstförening, Henån
                  - Medlemsutställning i SKF/Konstnärshuset

OBS! Bilden nedan är inte min.