Som målande konstnär arbetar jag ständigt med att hitta nya vägar.
Det centrala i mitt måleri är ljus och enkelhet. Mina målningar ger en förenklad, ibland en något förvriden bild av verkligheten. Färgfälten är monokroma och formerna drar åt det geometriska hållet.
När jag målar vill jag fånga vägen till en tänkt helhet. Ibland stannar jag innan jag är framme. Ibland kan vissa delar i bilden hänga löst i luften. Mina målningar har ett drag av purism, en konstform som fascinerar mig.