Min tolkning av den vackra parken
"Luxembougrtrådgården" i Paris

 

Ur serien Luxembourgträdgården", 90x120 cm 

Ur serien "Luxembourgträdgården", 50x60 cm  

Ur serien "Luxembourgträdgården", 50x60 cm 

Ur serien "Luxembourgträdgården", 80x60 cm 

Ur serien "Luxembourgträdgården", 60x80 cm 

Ur Serien "Luxembourgträdgården", 60x80 cm 
Ur serien "Luxembourgträdgården", 50x60 cm cm
 

Ur serien "Luxembourgträdgården", 80x60 cm
 

Ur serien "Luxembourgträdgården", 60x50 cm
 

Ur serien "Luxembourgträdgården", 50x40 cm