Under ett par månader sommaren 2023 fick jag möjligheten att arbeta
med mitt projekt i Cité Internationale des arts i Paris.

Stort tack till Helge Ax:son Johnsons stiftelse som hjålpte mig
genom att ge mig ett stipendium.

Klicka på första bilden och gå sen vidare och ta del av min vistelse
i den fantastiska staden Paris!