Stort TACK!
till dig som köpte en kasse på min utställning i
Västerås Konsthall.
Med din hjälp fick Cancerforskningen 3180 kr.