Teknik (om ej annat anges): Akryl på duk

För konstverken gäller normal upphovsrätt: 
© Bia Hellström/BUS

Klicka på bilderna för att förstora dem


 

120x140 cm
 

40x30 cm
 

Akryl på MDF
 

120x90 cm
 

80x120 cm
 

120x90 cm
 

80x60 cm
 

40x30 cm
 

80x60 cm
 

120x140 cm
 

140x120 cm


 
120x90 cm


 
120x90 cm


 
65x50 cm