Teknik (om ej annat anges): Akryl på duk

För konstverken gäller normal upphovsrätt: 
© Bia Hellström/BUS

Klicka på bilderna för att förstora dem


 

"Centralt". 120x140 cm
 
 

"Ljus I", 120x90 cm
 

"Korrekt". 120x90 cm
 

"Makt". 80x120 cm
 

"Position". 120x90 cm
 

"Förväntan". 80x60 cm
 

"Tid", 80x60 cm
 

120x140 cm
 

"Högre". 140x120 cm


 
"Funktion". 120x90 cm


 
"Trygg". 120x90 cm


 
"Säker". 65x50 cm